Nytt Avtal klart inom industrin

Industrins parter har idag blivit överens om nya avtal för c:a 500 000 industrianställda.
Avtalen löper från 1 april 2013 till 31 mars 2016. Sista året är ett s.k. optionsår vilket innebär att en arbetsgivare eller en facklig organisation kan säga upp det.

Löneökningar och avsättning till ett system för delpension gör tillsammans att avtalens totala värda för de tre åren blir 6,8 procent.

Avtalen ger goda förutsättningar för att reallönerna kan fortsätta öka under de kommande tre åren. Gör Riksbanken sitt jobb och håller inflationen i schack kan det bli fortsatta reallöneökningar alla de tre åren.

Parterna har också enats om ett system för deltidspension som ger de industrianställda en rätt till att arbeta deltid för att att kunna går i delpension från 60 års ålder. Parterna är överens om göra särskilda avsättningar för ett pensionssparande i syfte att det också ska bli ekonomiskt möjligt att gå i deltidspension. Det innebär att en industrianställda i framtiden kommer att kunna gå i delpension under de sista åren innan pensionering. Det ger möjlighet till att exempelvis gå i delpension och arbeta halvtid eller vara ledig en dag i veckan och via den särskilda deltidspensionsförsäkringen få kompensation för den uteblivna lönen. Tanken är att successivt byggas ut avsättningen till delpension. Efter den nu inleda treårsperioden kommer avsättningen att uppgå till mellan 0,5 % till 1,5 %. Storleken på avsättningen varierar mellan olika avtalsområden.

Den ökade möjligheten deltidspension ger flera olika möjligheter. För någon kan det innebära att man får råd att under de sista åren jobba deltid för någon annan kan det ge möjlighet till att stanna kvar ytterligare några år i arbetslivet men på deltid. Tar man inte ut någon deltidspension blir istället pensionen något högre den dag man väljer att gå i pension.

Ökade möjligheter till deltidspensionering ger också företagen möjlighet till att nyanställa yngre som får arbeta parallellt med äldre vilket kan förbättra möjligheterna för generationsväxling.

I avtalsuppgörelsen ingår också en utbyggnad av föräldralön/föräldrapenningtillägg med ytterligare en månad vilket innebär att flertalet industrianställda kommer att ha rätt till sex månaders föräldralön/föräldrapenningtillägg per barn. Föräldralön/föräldrapenningtillägg ger en utfyllnad på 10 procent ytterligare ersättning utöver de 80 procent i föräldrapenning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *