Otillräcklig infrastruktur hotar industrins konkurrenskraft

I den nya rapporten från Industrins Ekonomiska Råd ”Global arbetsmarknad, lönebildning, tjänster och infrastruktur – Viktiga förutsättningar för industrins konkurrenskraft” som offentliggjordes i samband med ett seminarie idag den 9/4 skriver rapportförfattarna om den svenska industrins konkurrenskraft. De trycker på att framförallt de offentliga investeringarna i bostäder och övrig infrastruktur är väsentlig för förutsättningarna för att den svenska industrin ska hålla sig konkurrenskraftig, men att detta under en längre tid har understigit behoven.

Förutom infrastrukturen är även tillgången på den globala arbetsmarknaden viktig för konkurrenskraften, liksom flexibiliteten i organisationerna, lönebildningen samt en bättre tillvaratagande av invandrares kapacitet och kontaktnät.

Rapporten betonar också att Sveriges avindustrialisering är en myt. Även om sysselsättningen i industrin har minskat, är industrins andel av förädlingsvärdet fortsatt högt, särskilt om bidraget från tjänstesektorerna räknas in. Det är dags att avskaffa distinktionen mellan industri och tjänster och istället kalla alla dessa industri- och tjänstenäringar för industri.

Läs mer i pressmeddelandet och hela rapporten som är länkat här.

 

IER-rapport 2015  IER 150409 pressmeddelande april 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *