RAPPORT OM PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN I SVERIGE OCH OMVÄRLDEN 1998-2018

I denna rapport fokuserar Facken inom industrin på produktivitet. Rapporten beskriver vad produktivitet är och varför det är viktigt. Vi diskuterar vilka faktorer som driver produktivitetsutvecklingen och visar hur utvecklingen sett ut över perioden 1998-2018. I rapporten jämförs utvecklingen i Sverige och i svensk industri med utvecklingen i ett antal andra västeuropeiska länder och USA. Vi tittar också närmare på utvecklingen av produktiviteten i olika sektorer i svensk ekonomi och i industrins delbranscher. Rapporten belyser också de olika mätproblem som finns när man vill studera produktiviteten. Sverige och svensk industri var under Industriavtalets första tio år bland de främsta i världen när det gäller ökningen av produktivitet. En viktig fråga som rapporten tar upp är den långsammare produktivitetstillväxt som vi sett efter finanskrisen, både i Sverige och i omvärlden, och vilka orsaker som ligger bakom detta.

Läs hela rapporten: Produktivitetsutvecklingen i Sverige och omvärlden 1998-2018