Reallönerna fortsätter att stiga

Reallönerna fortsätter att stiga. Under 2016 förväntas reallönerna öka med omkring 1,5 procent. Ser man till perioden 1998-2015, d.v.s. den period under Industriavtalet som det finns färdig statistik för, har reallönerna ökat med 2,2 procent per år. Det är väsentligt mer än under tjugoårsperioden som föregick Industriavtalet. Under perioden 1977-1997 ökade reallönerna endast med 0,3 procent per år. Detta trots att de nominella löneökningarna varit betydligt högre då, 7,0 procent jämfört med 3,3 procent.

reallon-resultat

Källa: Medlingsinstitutet och egna beräkningar, Hela arbetsmarknaden

Läs hela nyhetsbrevet: här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *