SALTSJÖBADSAVTALET FYLLER 80 år

Den 18 december 2018 bjöd Facken inom industrin in till en förmiddag i Saltsjöbadsanda för att uppmärksamma att Saltsjöbadsavtalet undertecknades för 80 år sedan, den 20 december 1938.

Saltsjöbadsavtalet har som en del i det varit oerhört viktigt för Sverige. Avtalet innebar en grund av samförstånd för parterna att utgå ifrån och har under åren bidragit till stora fördelar för arbetstagare och näringsliv.

Fokus under dagen var tre föreläsare som hade bjudits in Lars Magnusson, Cecilia Hermansson och Claes Stråth.

Lars Magnusson, Professor i ekonomisk historia, ssk social- och arbetslivshistoria vid Uppsala Universitet höll ett föredrag kring 80 års utveckling av den svenska partsmodellen. Reflektioner kring likheter och skillnader mellan Saltsjöbadsavtalet och Industriavtalet.

Cecilia Hermansson, Scientific Researcher på KTH Royal Institute of Technology, styrelseledamot och Senior Economist på Swedbank hade en dragning kring lönebildningsmodellen enligt industriavtalet och varför modellen är en framgång för svensk ekonomi. Cecilia fram förhöll att Industriavtalet har genererat arbetsfred och stabilitet, samt reallöneökningar till industrin och övriga avtalsområden.

Claes Stråth, Konsult, förhandlingsledare, medlare och utredare reflekterade kring sin långa erfarenhet av parternas agerande. Upprinnelsen till industriavtalet, varför det tjänar Sverige väl men också utmaningarna mot modellen och vilka risker det finns för att hela modellen rubbas.

Därefter hade parterna, Marie Nilsson, IF Metall, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Martin Linder, Unionen samt  Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Klas Wåhlberg, Teknikföretagen en diskussion kring Industriavtalet, varför samarbetet är viktigt och de utmaningar som finns för Industriavtalet i framtiden. När diskussionen var över stod det klart att parterna var enade kring att politikerna ska hålla sig borta från lönebildningen.

dsc03895

 

Från vänster: Julius Petzäll Mendonca GS, Per-Olof Sjöö GS, Per Hidesten Industriarbetsgivarna, Claes Stråth, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Klas Wåhlberg Teknikföretagen, Martin Linder Unionen, Lars Magnusson, Cecilia Hermansson och Marie Linder, IF Metall.

Foto: Linda Tillybs, GS.