Svag industriproduktion

Industriproduktionen minskar 2014 till följd av en svag exportutveckling. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget december 2014. Konjunkturinstitutets prognos är att industriproduktionen minskar med 2,1 procent 2014. Industriproduktionen kommer därmed att ha minskat tre år i rad. Det finns tecken på att en uppgång för industrin är i antågande. Bl.a. tyder produktionsförväntningarna för tillverkningsindustrin i Konjunkturbarometern på det. Konjunkturinstitutet spår att industriproduktionen kommer att öka med en knapp procent 2015.

En orsak till den svaga utvecklingen av industriproduktionen är den låga efterfrågan i omvärlden som håller tillbaks den svenska exporten. Konjunkturinstitutets bedömning är att den svenska exporten ökar med 2,2 procent i år för att sedan öka med drygt fyra procent 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *