Svag uppgång för de europeiska arbetskraftskostnaderna

Preliminära siffror från Eurostat (Labour Cost Index – LCI) visar på en utveckling av arbetskraftskostnaderna i Västeuropa med 2,1 procent sedan tredje kvartalet 2015. Österrike och Tyskland utmärker sig med 3,3 respektive 3,1 procents ökning under det gångna året, vilket är högst i Västeuropa. Den lägsta nivån uppvisade Belgien och Italien där arbetskraftskostnaderna ökade 0,3 procent mellan tredje kvartalet 2015 och 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *