Uppdaterade ekonomiska bedömningar

I Sverige blev utvecklingen under andra halvåret 2015 och inledningen av 2016 bättre än vad som förutsågs i höstas.  BNP-tillväxten blev högre, sysselsättningsökningen kraftigare och arbetslösheten har fallit mer än prognostiserat. Samtidigt har inflationen fortsatt att stiga. KPI rensat för Riksbankens egna ränteförändringar (KPIF) var i januari 1,6 procent. Sverige har idag en av Europas högsta inflationstakter (mätt med Eurostats harmoniserade index, HIKP).  Bara tre länder (Norge, Österrike och Belgien) hade i januari en högre inflationstakt. Den extremt expansiva penningpolitiken och den nu också allt mer expansiva finanspolitiken driver på den svenska tillväxten.

Mer information finns i sammanfattningen, rapporten och diagrammen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *