Uppgång spås för tillverkningsindustrin

Stämningsläget bland företagen i tillverkningsindustrins steg återigen i december. Det visar Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Indikatorn har nu stigit flera månader i följd och värdet för december månad var på historiskt hög nivå. Det indikerar en ökad industriproduktion fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017.

Ökningen från i november var jämförelsevis kraftig och förklaras främst av en starkare utveckling i vissa branscher med stora svängningar. En majoritet av tillverkningsindustrins delbranscher uppvisade konfidensindikatorer som överstiger det historiska snittet vilket, enligt Konjunkturinstitutet, signalerar att läget är starkt på bred front.

Läs mer: Aktuellt om industrin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *