UPPSTART INFÖR AVTAL 2023

Ett år innan de första avtalen löper ut 31 mars 2023 så samlades förbunden inom Facken inom Industrin för att starta de gemensamma diskussionerna inför avtalsrörelsen. Cirka 150 personer med respektive förbundsordförande för de fem förbunden GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen var på plats under två dagar på Aronsborg. På scenen deltog bland annat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och vice riksbankschef Henry Olsson och från arbetsgivarhåll representanter för Teknikföretagen och Livsmedelsföretagen. Frågor som diskuterades på konferensen var bland annat industriavtalet, det aktuella ekonomiska läget och händelser i omvärlden. 

panel-3

ordforande-1

henry-2

eva-1