UTBILDNING – EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD, 2-4 APRIL 2019

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd.

Kursinnehåll
– Vad är EFR, historik och dagsläge
– EFR-lagstiftningen
– Hur kan ett EFR-avtal se ut
– Hur fungerar vårt EFR, medverkan från ett etablerat företagsråd
– Hur arbetar vi med EFR i Europa och Sverige.

Anmälan och avgift

Kursen genomförs på IF Metalls förbundskontor i Stockholm den 2-4 april 2019. Boende ingår i kursavgiften för respektive deltagare i närheten av förbundskontoret på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35. Kursavgiften är 8 900 kronor inklusive moms. Kursavgiften samt resor till och från Stockholm betalas av arbetsgivaren i enlighet med 57 § lagen (2011:427) om europeiska företagsråd. Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett som skickas till Sara Andréasson på Facken inom industrins kansli eller sara.andreasson@fikansli.seSista anmälningsdag till kursen är den 28 februari 2019.

Kursanmälan

Förtroendeuppdrag
Deltagare som har fackligt förtroendeuppdrag omfattas av förtroendemannalagens regler för ledighet och ska normalt få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.