UTBILDNING – EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD, 23-25 APRIL 2018

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd.

Kursinnehåll
– Vad är EFR, historik och dagsläge
– EFR-lagstiftningen
– Hur kan ett EFR-avtal se ut
– Hur fungerar vårt EFR, medverkan från ett etablerat företagsråd
– Hur arbetar vi med EFR i Europa och Sverige.

Anmälan och avgift
Kursen genomförs på Rönneberga kursgård, Lidingö, den 23–25 oktober 2018. Busstransport ordnas från och till Stockholms central (Cityterminalen). Kursavgiften är       8 900 kronor inklusive moms. Logi ingår i kursavgiften. Kursavgiften samt resor till och från Stockholm betalas av arbetsgivaren i enlighet med 57 § lagen (2011:427) om europeiska företagsråd. Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett som skickas till Sara Andréasson på Facken inom industrins kansli. Sista anmälningsdag till kursen är den 16 mars 2018.

Förtroendeuppdrag
Deltagare som har fackligt förtroendeuppdrag omfattas av förtroendemannalagens regler för ledighet och ska normalt få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Eventuella frågor besvaras av Anders Andersson, 08-786 83 88 eller anders.andersson@ifmetall.se

Kursanmälan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *