Utgå från inflationsmålet

Därmed intar Konjunkturinstitutet samma inställning som Facken inom industrin. Mats Dillén, Konjunkturinstitutets generaldirektör säger att ”- vårt mest sannolika scenario är att inflationen i stort sett kommer upp till 2 procent. Att man skulle räkna med 0 procents inflation tycker vi är märkligt.”

Mats Dillén framförde även att eftersom inflationen väntas nå upp till inflationsmålet på 2 procent bör parterna därför utgå från det i kommande avtalsförhandlingar.Dillén menar att det finns en poäng med att ha stabila och gemensamma inflationsförväntningar bland ekonomins aktörer.”– Annars kan det uppstå en mängd olika problem, säger Dillén, som anser att inflationsmålet är gränssättande för svensk lönebildning.

 

Källa: SvD 2015-10-08

 

Länk till Svd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *