Ekonomgruppen består av utredare och ekonomer på förbundskontoret. FI Ekonomerna producerar egna rapporter och eget utredningsmaterial. Ett exempel är rapporten Ekonomiska bedömningar som ges ut cirka en gång per år. I rapporten analyseras bland annat löneutveckling, sysselsättning inflation och konkurrenskraft. Ekonomgruppen arrangerar seminarier, driver projekt och bereder också vissa frågor inför FI Rådet.

 

Kontaktpersoner FI ekonomerna
Erica Sjölander, kanslichef på Facken inom industrin nås på: 08-786 82 57