Pressgruppen består av personer som är ansvariga för kontakterna med media i respektive förbunden. Gruppen utbyter erfarenheter och information i frågor som rör media och samordnar vid behov Facken inom industrins mediala aktiviteter.

GS
Julius Petzäll Mendonca
julius.petzall@gsfacket.se

IF Metall
Daniel K Hermansson
Kontakt: 073-864 16 52
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

LIVS
Ingrid Persson
Kontakt: 070-638 61 10
ingrid.persson@livs.se

Sveriges Ingenjörer
Alexander Orlinge
Kontakt: 070-962 4733
Alexander.Orlinge@sverigesingenjorer.se

Unionen
Gabriel Wernstedt
gabriel.wernstedt@unionen.se