Löner inom industrin

Rapporten ”Löner inom industrin” utkommer en gång per år, i regel under sommaren året efter det senaste årets uppgifter. Av rapporten ”Löner inom industrin 2014” framgår bland annat att lönerna för anställda inom industrin 2014 ökade med 2,7 procent. Under 2014 var det deflation och KPI låg på -0,2 procent vilket innebar en reallöneökning på 2,9 procent under 2014. Under tvåårsperioden 2013-2014 ökade reallönerna med i genomsnitt 2,4 procent per år. Under perioden 2000-2014 var reallönerna i genomsnitt 1,9 procent per år.

Medianlönen 2014 för en industrianställd var 27 400 kronor i månaden. Medellönen var högre, 30 500 kronor. Tjänstemännen har en betydligt större lönespridning än arbetarna, vilket bland annat syns i skillnaden mellan medellön och medianlön. Det vanligaste löneintervallet för arbetare var 25 000-26 000 kronor per månad, samma intervall som medellönen. För tjänstemännen var det vanligaste löneintervallet 30 000-32 000 kronor per månad. Medellönen låg dock betydligt högre, 40 000 kronor per månad. Anledningen till detta är en stor grupp tjänstemän med högre löner som drar upp medellönen. Medelåldern för en industrianställd var 44,3 år.

Den databas som rapporten ”Löner inom industrin 2014” baseras på är unik. Uppgifterna i databasen bygger på förbundens egen lönestatistik och på parternas gemensamma lönestatistik, om det finns sådant material. Syftet är att beskriva löner och löneutveckling för industrins anställda, och målgruppen är i första hand förbundens förtroendevalda.

 

Löner inom industrin 2014 

PPT Löner inom industrin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *