INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. 2018 års pris delas ut under Industridagen i Linköping den 5 februari 2018. Priset delas ut till ett industriföretag för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete. Vill du nominera ditt företag? Gör det här…

läs mer

RAPPORT FRÅN IER – DEN SVENSKA INDUSTRIN, INDUSTRIAVTALET OCH FRAMTIDA UTMANINGAR

Några kritiker har hävdat att Industriavtalet inte tillåter marknadsmässigt motiverade förändringar av relativlöner.  Argumentationen i denna rapport är att denna kritik är missriktad. Kollektiva förhandlingsresultat förhindrar inte relativlöneförändringar och det svenska lönesystemets bör inte tolkas som ett planekonomiskt instrument som till fullo styr det slutliga löneutfallet. Industrins framtidsutsikter är också nära lierade…

läs mer

Ny rapport ”Löner inom industrin 2016”

I arbetargruppen hade män och kvinnor samma löneutveckling, medan de kvinnliga tjänstemännens löner ökade i snabbare takt än männens. Den vanligaste löneökningen för industrianställda 2016 låg i spannet 2-3 procent. Rapporten bygger på en unik databas med lönestatistik från de fackförbund som omfattas av industriavtalet. Pressmeddelande Rapport

läs mer

Fler parter kan ingå i Industriavtalet

För 20 år sedan överraskade industrins parter omvärlden. Ett helt nytt samarbetsavtal, Industriavtalet, var undertecknat. Många kände till att överläggningar pågick men få trodde det skulle leda till resultat. Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbetsmarknaden. Man får gå…

läs mer