INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. 2018 års pris delas ut under Industridagen i Linköping den 5 februari 2018. Priset delas ut till ett industriföretag för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete. Vill du nominera ditt företag? Gör det här…

läs mer

RAPPORT FRÅN IER – DEN SVENSKA INDUSTRIN, INDUSTRIAVTALET OCH FRAMTIDA UTMANINGAR

Några kritiker har hävdat att Industriavtalet inte tillåter marknadsmässigt motiverade förändringar av relativlöner.  Argumentationen i denna rapport är att denna kritik är missriktad. Kollektiva förhandlingsresultat förhindrar inte relativlöneförändringar och det svenska lönesystemets bör inte tolkas som ett planekonomiskt instrument som till fullo styr det slutliga löneutfallet. Industrins framtidsutsikter är också nära lierade…

läs mer