Löner inom industrin 2015

Den näst vanligaste löneökningen var 1-2 procent. Bland kvinnor och män var den vanligaste löneökningen i både arbetar- och tjänstemannagruppen 2-3 procent. Läs mer och ladda ner diagrammen i rapporten samt power pointen nedan.   Löner inom industrin 2015 PPT

läs mer