Ny rapport ”Löner inom industrin 2016”

I arbetargruppen hade män och kvinnor samma löneutveckling, medan de kvinnliga tjänstemännens löner ökade i snabbare takt än männens. Den vanligaste löneökningen för industrianställda 2016 låg i spannet 2-3 procent. Rapporten bygger på en unik databas med lönestatistik från de fackförbund som omfattas av industriavtalet. Pressmeddelande Rapport

läs mer