Ny rapport ”Löner inom industrin 2016”

I arbetargruppen hade män och kvinnor samma löneutveckling, medan de kvinnliga tjänstemännens löner ökade i snabbare takt än männens. Den vanligaste löneökningen för industrianställda 2016 låg i spannet 2-3 procent. Rapporten bygger på en unik databas med lönestatistik från de fackförbund som omfattas av industriavtalet. Pressmeddelande Rapport

läs mer

Löner inom industrin 2015

Den näst vanligaste löneökningen var 1-2 procent. Bland kvinnor och män var den vanligaste löneökningen i både arbetar- och tjänstemannagruppen 2-3 procent. Läs mer och ladda ner diagrammen i rapporten samt power pointen nedan.   Löner inom industrin 2015 PPT

läs mer