Ny rapport ”Löner inom industrin 2016”

I arbetargruppen hade män och kvinnor samma löneutveckling, medan de kvinnliga tjänstemännens löner ökade i snabbare takt än männens. Den vanligaste löneökningen för industrianställda 2016 låg i spannet 2-3 procent. Rapporten bygger på en unik databas med lönestatistik från de fackförbund som omfattas av industriavtalet. Pressmeddelande Rapport

läs mer

Fler parter kan ingå i Industriavtalet

För 20 år sedan överraskade industrins parter omvärlden. Ett helt nytt samarbetsavtal, Industriavtalet, var undertecknat. Många kände till att överläggningar pågick men få trodde det skulle leda till resultat. Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbetsmarknaden. Man får gå…

läs mer